Ti koze nan Pòtoprens

 

Se sou beton
pou w kon­nen bout reya­lite.
Se nan mache chache
pou w kon­nen sa lari pote.
Kokoriko… kou­kouyou­kou
depi kòk chante midi
kon­mè solèy ranje chi­ta l
souf Pòtoprens fò, li cho, li kout
kou fanm gwòs ki kase lèzo.

Fòk ou ta moun isit pou ou kon­prann…
Vwa moto ak  vwa kamyon fè koral
pou kou­vri bri­gan­day ti machann
nan tout bout kwen, sou tout twot­wa
rèl lan­bi­lans makò­nen
ak woy­woy machin zotobre
pou panike yon pèp zon­bi
yon mas san namm
k ap bou­kan­nen
anba fouk yon solèy sadik
solèy tou­tou­ni
solèy yanm kale.

Wounou-wou­nou siya­me­to,
goyin, rifla, ak megafòn.
Lamantasyon metal
bout fè, tòl, tèt kade­rik,
vye chò­dyè ki konn kwit lami­zè
recho, pòtay
anba bri­mad kout mato.
Refren kòchon kamyon
k ap resite san repo
lore­zon : Dèlma, Petyonvil, Ayopò
Jeral, Laplenn, Anba lavil.

Konplent bobo­ta,
bobo­ta san jèvrenn
san lasimòk
san kou­ray.
Bobota rechiya
k ap gou­men ak lavi
jouk yo kriye san, kriye lafi­men.

Siplikasyon pòv ki pa sis­pann
mande kichòy a sa k pa gen.
Kaskad ri cho­mè k ap chase strès
nan domi­no sou vye tab deb­wate
menm lè pa bò isit
se gran­gou ki tou­jou bay deka­bès.

Anmwe vwa­zi­naj
k ap mande sekou pon­pye
pan­dan kay fin boule.
Briganday vaga­bon raj mode
lè gwo trip ap vale ti trip.
Blogodow aksi­dan…
Bri pataswèl gran­moun k ap chi­voke
timoun anmè­dan tan­kou vye ranyon.

 

Pòtoprens tou­nen yon kana­val kou­lè
yon sòkòy, yon tcha­ka
kote tout zagri­bay, tout kouch melanje,
Tablo monte desann yon popi­la­syon
ki tou­jou prese men ki san des­ti­na­syon.

 

Se sou beton
pou w kon­nen bout reya­lite.

 

Le tableau de ton corps.

 

Le jour se lève pour moi,
quand le rideau de tes pau­pières se tire
pour me lais­ser contem­pler
la lumière tendre de tes grands yeux.
Déesse, j’ai che­vau­ché
sans répit mes rêves
au point d’arpenter l’univers ;
ce n’est que dans la sou­plesse de ton corps
j’ai décou­vert Eldorado.
Mon coeur a pal­pi­té,
mon âme a fris­son­né
quand j’ai vu une fois,
la lune plon­ger sa nudi­té dans le miroir écla­tant de ton sou­rire.
Mon sang comme un gey­ser
a bouillon­né, gron­dé dans mes veines.
Mes che­veux ont tres­sailli,
quand j’ai trou­vé
cette fon­taine de vin et de miel
en fer­men­ta­tion dans ta bouche
aux mar­gelles rouges et convoi­tantes :
huppes de fleurs
que la langue assoif­fée de la nature
rêve d’embrasser et d’embraser.
Mon ima­gi­na­tion joue au cache-cache
avec ton ombre,
elle par­court le désert velou­té de ton ventre jusqu’à ton jar­din foi­son­nant,
jusqu’à ta forêt ébou­rif­fée
jusqu’à l’ écrin de ton être
cachant des fruits juteux et délec­tables .
Ange, ni or ni perles
ma sébile misé­rable attend de toi.
Donne-moi, juste la chance de savou­rer
les nom­breuses délices
débor­dant de ta cruche.
L’éventail de sucre­ries que tu portes
dans la bour­riche de ton opu­lente poi­trine.
Chérie, laisse mon regard construire son nid
dans les bran­chages de tes che­veux.
Accorde-moi la chance de res­pi­rer
le par­fum capi­teux de lilas
éma­nant de ta voix.
Laisse-moi tapo­ter, cares­ser les tam­bours bom­bés et spon­gieux
sur­plom­bant ta char­mante sculp­ture
pour faire tor­tiller, dan­ser,
vire­vol­ter cha­cune de tes cel­lules
comme une four­mi éprise de nec­tar.
Le jour se lève pour moi quand le rideau de tes pau­pières se tire
pour lais­ser poindre tes deux auréoles de soleil colo­rant mon visage de toutes les belles cou­leurs d’Iris.
Quand la rosée de mes lèvres
peut s’étendre sans rup­ture
sur ton fruit défen­du.
Le jour se lève c’est quand…

 

Tablo kò w

 

Bajou kase pou mwen
Se lè rido popyè w leve
Pou m wè zye w k ap briye.
Cheri mwen vwayaje sou do
rèv mwen
vizite tout peyi.
Men se nan kò w mwen dekou­vri Eldorado.
Kè m pal­pite.
Nanm mwen vibre.
Lè m bare lalin
ki ap benyen yanm kale nan miwa sou­ri w.
San mwen bouyi nan venn mwen
Cheve nan tèt mwen tre­saye.
Lè mwen twouve sous myèl k ap fèmante nan bouch ou
dèyè touf flè
lang lana­ti vle karese.
Imajinasyon m fè lago ak lon­braj ou
li pakou­ri dezè vant ou jouk rive
nan gran chi­men,
nan forè w
nan zan­tray ou
kote fwi lan­mou ap don­nen chak jou.
Cheri tan­pri mwen pap mande w lajan.
Mwen pap mande w dya­man.
Men jis ban m chans
goute pwo­vi­zyon ou pote nan kan­nis­tè w.
Rapadou, kon­pa­rèt, dous pis­tach
Ou chaje nan makou­ti pwa­trin ou.
Cheri kite rega m fe nich
sou branch cheve w !
Akòde nen m chans res­pire pafen wozo
k ap bou­jon­nen nan vwa w !
Kite men m tape, karese tan­bou asotò w
pou chak selil nan kò w pran gouye
tan­kou fou­mi fou ki wè siwo !
Bajou kase pou mwen se lè rido popyè w leve
pou bay de kouwòn solèy ou
makiye vizaj mwen ak kou­lè lakan­syèl.
Se lè lawouze lèv mwen
ka simen sou fwi defan­di w.
Bajou kase se lè…

 

 

 

 

 

*  *  *

 

Nan pran jòf nan fetay kay
pwent tete w pike ima­ji­na­syon m
mo yo chanje kou­lè sou lang mwen
pou yo pran fòm lon­bray ou.
Pa konn ki van ki ap men­nen m.
Ki melo­di ki ap tren­nen m.
Mwen pèdi nan labirent kò w
kote chak liy se yon mis­tè
soti nan kas­kad chive w
jouk rive nan fant zòtèy ou.
Ayida wedo se fanm pou­ki te non w !
Se nègès pou ou ta ye !
Mwen paka pale de bote w
san mwen pa sèmante
san ton­nè pa boule m
san loray pa kraze m.

*  *  *

A trop te lor­gner
par la cre­vasse des murs
tes seins fermes, poin­tus
ont aiguillon­né mon ima­gi­na­tion,
et sur ma langue émue
les mots se meta­mor­phosent
pour épou­ser la forme
de ton ombre.
Je ne sais quelle bour­rasque m’entraine !
Quelle musique m’emballe !
Je me perds dans le dédale de ton corps
où chaque ligne,
chaque courbe est un mys­tère
des méandres sveltes de tes che­veux
aux inter­stices velou­tés de tes orteils.
Pardieu ! Tu ne pou­vais être que femme !
Tu ne pou­vais être que négresse !
Je ne peux par­ler de ta vénus­té
sans jurer par les dieux
sans être assom­mé par la foudre
sans que le diable ne m’emporte.

 

 

SI

 

Si le nègre est cou­leur d’ébène
c’est parce qu’il porte son his­toire
sur sa peau bles­sée, ratu­rée
et cica­tri­sée.

Si le nègre a le front hâlé
c’est parce qu’il a long­temps endu­ré
les mor­sures du soleil
dans les plaines
et les savanes arides
pour recou­vrer  sa liber­té.

Si le nègre a les bras noueux
c’est parce qu’il n’est pas fait
pour les chaines atroces
mais pour la lutte, la gloire
et la lumière.

Libye aurais-tu oublié…

Aurais-tu oublié
que ces canailles, ces hères,
aujourd’hui que tu enchaines
ont don­né jadis leur sang et leur sueur
Pour vivre libre ?

Aurais-tu oublié
que ces chairs brû­lées, ces ombres
aujourd’hui que tu ligotes
ont juré de ne plus avoir
ni de maitres
ni de dieux impor­tés ?

 

Libye si tu as tout oublié…
Si ta mémoire est frois­sée
par la touche sadique du temps,
le nègre lui ne pou­vait souf­frir d’alzheimer
lui qui porte encore dans son âme
les entailles de l’esclavage.