Toi,
Figure fan­tôme
des papillons qui enflamment mes entrailles jusqu’à la gorge
Pour toi des papillons je veux que deviennent mes doigts,
en refai­sant  ton corps
fil-à-fil,
te tou­chant comme la pluie,
qui à Camariñas pare en den­telle le lin
en chan­tant comme le buis.
J’attendrais, pour cro­quer le fruit per­du
jusqu’à arra­cher la mem­brane de soie qui encage les vers
de ton mau­dit désir
Et ensuite….
Des doigts aux orteils
et des orteils aux doigts
corps entier,
je t’enfilerai,
dans mon bus­tier,
comme le ver fait avec la soie
et pour les points sur les cotés
je pren­drai du fil de lin.
Et pour que tu sois tel que tu es
pour ne pas te perdre en che­min
on se cou­dra dou­ce­ment
on s’enfilera pas a pas
une fois l’un, l’autre encore une fois
fil de soie, fil de lin.

 

 

 

Dedos

Ti,
figu­ra fan­tas­ma
das bol­bo­re­tas que me quei­man os aden­tros ata a gorxa.
Bolboretas que que­ro que sexan para ti estes meus dedos,
refa­cen­do ese cor­po teu,
fío a fío,
tocan­do como a choi­va,
can­tan­do coma o buxo que rebu­lin­do
deco­ra en Camariñas o liño.
Esperaría, para trin­car con for­za o froi­to per­di­do
ata arrin­car a tea­za de seda que engaio­la os vermes
do teu desexo mal­di­to
E logo…..
Das dedas aos dedos e dos dedos ás dedas
enfia­reite entei­ro no meu cor­piño,
coma o verme fai ca seda
e as pun­ta­das do cos­ta­do darei­nas
cun fío de liño
E para ser ti quen es
sen per­derte no camiño,
cose­ré­mo­nos a modo,
cose­re­mos pase­niño,
unha vez un, outra vez outro,
fío de seda, fío de liño.

 

Galicien