Khepri afua els colors ;
Ra els nega
quan es ves­sa incle­ment,
al cim més alt del dia,
sobre els volums
que afir­men el pai­satge.

Es gira el vent ;
els arbres, les mirades
s’encendren de sor­ra
enl­là del riu.

La roca cre­ma,
enfe­bra­da pel tacte de la llum.

Es tiba el cel
en el dar­rer silen­ci del mig­dia.

Es vin­cla el Sol
amb un gest de fati­ga,
cer­ca el mar
on el ponent l’espera.

S’embruneix l’horitzó,
la pell repo­sa.

 

 

Khépri aiguise les cou­leurs ;
Râ les noie
quand il se répand, inclé­ment,
sur la plus haute cime du jour
et les volumes
qui affirment le pay­sage.

Le vent tourne ;
le sable recouvre de sa cendre
les arbres, les regards,
au-delà du fleuve.

La roche brûle,
enfié­vrée par le tou­cher de la lumière.

Le ciel se rai­dit
dans le der­nier silence de midi.

Le Soleil se courbe
dans un geste de fatigue,
il cherche la mer
où l’espère le cou­chant.

L’horizon bru­nit,
la peau se détend.

 

tra­duc­tion Mathilde Bensoussan