> London/​Llundain

London/​Llundain

Par |2019-01-24T05:58:59+00:00 27 mai 2012|Catégories : Blog|

 

London

Caewch y drws !
Mae hi’n bwrw glaw.’
Bara caws a cwrw.’
I thought that these were things that English people said :
didn’t unders­tand why they lau­ghed in school,
nor when I said ‘thrup­pence’.

The place that my mother cal­led ‘down home’
only awoke paint-box images
of steep streets and hil­ls at the end of a cloud :
slate-grey, mis­ty green, and always wet.

Where did my father learn this forei­gn speech
that he some­times spoke swift­ly with his bro­thers ?
Not often : even the dog tip­ped its head
when he slip­ped his tongue so easi­ly
around the strange conso­nants.

Later, I didn’t mind.
I was dif­ferent, I was Welsh.

 

 Llundain

Shut the door !
It’s rai­ning.’
Bread, cheese and beer.’
Dywediadau’r Saeson o’n i’n meddwl :
ddim yn deall pam o’n nhw’n chwer­thin yn yr ysgol,
na phan dywe­dais i “thrup­pence”

Dihunodd y lle a gal­wodd gan Mam ‘lawr gar­tref’
dim ond llu­niau bocs paent
o stry­doedd serth a bry­niau ar ben cwmwl :
lle­chi llwyd, niwl glas, was­tad yn wlyb.

Ble ddys­godd fy nhad yr iaith estron hon
a sia­ra­dodd, wei­thiau, yn gyflym â’i fro­dyr ?
Ddim yn aml : tipiodd hyd yn oed y ci ei ben
pan lithrodd ei dafod mor rhwydd
o amgylch y cyt­sei­niaid diei­thr.

Wedyn, doedd dim ots ’da fi.
O’n i’n waha­nol. Cymro o’n i.

 [Translated by the Welsh by Joyce James]

X