ÎNTRE DOUĂ LUMI
[Bar-do]

după ros­to­go­li­rile pe cără­rile mize­ra­bile
     ale vieții
tot­deau­na îți răsare în față
lumi­na stră­lu­ci­toare a Realității
copleși­toare
toate gîndurile/​ mai vechi/​ chiar uia­tate
    și cele mai noi
ca pe masa de ope­rație
îți vor fi iluminate/​ expuse
se vor ivi îngrozitoare/​
    de neo­co­lit
mai vii și mai adevă­rate ca nicio­dată
toate străine de tine și împo­tri­va ta/​
    acu­za­toare
de ce/​ pen­tru ce le-ai năs­cut
indiferente/​ ostile
false și nepăsă­toare te chi­nuie
te urmă­resc și te uită
se află în afa­ra ta
rămîi părăsit/​ cotro­pit de sin­gură­tate
și nefe­ri­cire
ca o floare pier­dută printre omă­tu­ri
în disperare/​ sub teroa­rea puri­fică­rii
în Oceanul sin­gurătății
cu Libertatea desbrăcată/​
   fără opre­liș­ti
și fără direcții
gata de risi­pire în cîm­piile infer­nale
la cru­cea unde se întîl­nesc
Preaînaltul cu miro­sul căr­nii de om
te afli
departe de lumea de aici
printre închi­pui­ri și ilu­zii
fascinat/​ tră­dat pînă la pulverizare/​
    învins
nu-ți rămîne decît Învierea
aco­lo te așteaptă Gloria
cu sabia învăpăiată
   ridi­cată spre lume.

ENTRE DEUX MONDES
[Bardo]

après les culbutes sur les che­mins misé­rables
      de la vie
tou­jours sur­git devant toi
la lumière étin­ce­lante de la Réalité
acca­blante
toutes tes pensées/​ anciennes/​ com­plè­te­ment effa­cées
     les plus récentes aus­si
comme sur une table d’opération
seront éclairées/​ expo­sées
elles se révè­le­ront effrayantes/​
     directes
plus vivantes et plus vraies que jamais
toutes étran­gères et oppo­sées à toi/​
     accu­sa­trices
pourquoi/​ parce que tu les as engen­drées
indifférentes/​ hos­tiles
fausses et insen­sibles elles te tour­mentent
te pour­suivent puis te laissent
pour exis­ter hors de toi
tu te retrouves abandonné/​ enva­hi de soli­tude
et de mal­heur
comme une fleur éga­rée dans les neiges
dans le désespoir/​ dans la ter­reur de la puri­fi­ca­tion
dans l’Océan de la soli­tude
la Liberté mise à nu/​
   sans inter­dits
et sans direc­tions
prêt à dis­pa­raître dans les champs infer­naux
là où se ren­contrent
le Très-Haut et l’odeur char­nelle de l’homme
tu te tiens
loin de ce monde
par­mi les fic­tions et les illu­sions
fasciné/​ tra­hi à n’être plus que débris/​
     vain­cu
seule te reste la Résurrection
là t’attend la Gloire
et son épée de flamme
   bran­die sur le monde.