> Navega l’astre

Navega l’astre

Par |2019-02-21T11:45:29+00:00 5 octobre 2012|Catégories : Blog|

 

Navega l’astre.

Estranys remers
guien la bar­ca sagra­da de les hores.

El Sol pene­tra l’horitzó,
dibuixa una mira­da inter­mi­nable,
unta els arbres, les roques,
per­fu­ma l’oli, el vi,
enlai­ra el blat i l’ordi,
escriu el vent,
el roig color de ter­ra,
ins­tau­ra el seu cant fèr­til.

 

 

 

L’astre navigue.

D’étranges rameurs
guident la barque sacrée des heures.

Le Soleil pénètre l’horizon,
des­sine un regard inter­mi­nable,
il oint les arbres, les roches,
par­fume l’huile, le vin,
fait lever l’orge et le blé,
il écrit le vent,
la cou­leur rouge de la terre,
et ins­taure son chant fer­tile.

 

tra­duc­tion Mathilde Bensoussan

X