> Wales/​Cymru

Wales/​Cymru

Par |2019-01-23T11:12:18+00:00 27 mai 2012|Catégories : Blog|

 

Wales

And now I live in Wales.
I’ve been here for thir­ty years.

I’ve visi­ted the bleak uplands
where my people scrat­ched their living.
I’ve seen worn head­stones :
Ffarwel blant a ffar­wel briod,
Ffarwel bopeth yn y byd.’
I know the names of Llywelyn,
Glyndôr, and even Mary Jones.

Ah, but you’re not real­ly Welsh, are you ?’
says some Smith or Brown from Treorchy,
whose grand­fa­ther fol­lo­wed the coal in nine­teen-ten.

But I don’t real­ly mind.
I’m dif­ferent : I’m a Cockney.

 

Cymru

A nawr dwi’n byw yng Nghymru.
Wedi bod yma dros dri­deg o fly­nyd­doedd.

Dwi wedi ymweld â’r uchel­di­roedd llwm
lle gra­fodd fy mho­bl fywo­liaeth.
Dwi wedi gweld yr hen ger­rig bed­dau :
Farewell chil­dren and fare­well wife,
Farewell eve­ry­thing in the world.’
Dwi’n adna­bod yr enwau Llywelyn,
Glyndŵr a hyd yn oed Mari Jones.

Ond nid Cymro, go iawn dych chi ?’
med­dai rhyw Smith neu Brown o Dreorchi,
dis­gy­nydd un o’r gwei­thwyr a ddi­ly­nodd y glo ym mil naw deg.

Ond does dim ots ’da fi.
Dwi’n waha­nol. Cockney ydw i.

[Translated by the Welsh by Joyce James]

 

X